Ochrana osobných údajov

 

My, ADVENTURE 4 LIFE s.r.o. , spravujeme túto internetovú stránku. Podmienky Ochrany osobných údajov spolu s Cookies definujú ako používame informácie o Vás, našich zákazníkoch a súčasne tvoria časť Všeobecných obchodných podmienok.

Pre účely podľa stanoveného nariadenia Európskeho Parlamentu a Regulácie (EU) 2016/679 a platného Slovenského zákona o Ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, sme správcom vašich osobných údajov. Ako správca používame osobné údaje, ktoré máme o Vás k dispozícii v súlade s týmito Podmienkami Ochrany osobných údajov. Našou prioritou je ochrana Vášho súkromia a údajov v súlade so stanovenými nariadeniami a zabrániť tak ich možnému zneužitiu tretími osobami.

Všeobecne o Ochrane osobných údajov

Budeme získavať informácie o Vás, keď si vytvoríte účet u nás, zaregistrujete sa na www.bevanslovakia.com, objednáte si tovar alebo službu alebo nás požiadate o viac informácií. Typ informácií, ktoré môžeme získať o vás zahŕňa: vaše meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade potreby. Môžeme takisto získať informácie o vašom všeobecnom vyhľadávaní na našej webstránke prostredníctvom použitých Cookies.

Informácie, ktoré ste nám poskytli používame na spracovanie objednávok alebo správu vášho účtu. Takisto Vás môžeme kontaktovať v súvislosti s hodnotením nášho tovaru alebo služieb, poskytnutia lepšej užívateľskej skúsenosti a zlepšenia služieb. Týmto dokážeme viesť presné záznamy o objednávkach, poskytovať aktualizované informácie o tovare a službách ktoré poskytujeme, uskutočniť marketingové prieskumy a zlepšovať obsah internetovej stránky, jej prehľadnost a užitočnosť.

Informácie o Vás držíme len počas obmedzenej doby. Odpovieme Vám na vašu požiadavku, poskytneme Vám požadované informácie alebo pošleme Vám novinky o našom tovare a službách počas doby, s ktorou budete súhlasiť.

Neposkytneme informácie o Vás, našich zákazníkoch, nikomu mimo spoločnosti a jej zamestnancov, pokiaľ to zákonom nebude vyžadované alebo povolené.

Údaje, ktoré nám poskytnete, nebudú poskytnuté alebo predané tretím stranám. Ak zistíte, že údaje boli použité tretími stranami, prosíme Vás o urýchlené kontaktovanie, aby sme mohli odhaliť okolnosti vedúce k tomuto stavu.

Bezpečnosť údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Používame stanovené fyzické a technologické bezpečnostné systémy, aby sme chránili vaše súkromie. Všetky formy, ktoré zhromažďujú alebo zobrazujú osobné informácie na našej internetovej stránke, sú chránené bezpečnostným protokolom SSL (z anglického Secure Socket Location). Táto technológia vytvára zabezpečené spojenie medzi internetovým prehliadačom a internetovou stránkou, pričom povoľuje prenos citlivých osobných údajov cez internet. Firewalls alebo v preklade stena, ktorá je použitá na blokovanie neoprávneného prístupu k nášmu serveru dát. V rámci našej spoločnosti je obmedzený prístup k osobným údajom. Iba zamestnanci spoločnosti, ktorí potrebujú informácie pre výkon ich práce k nim majú prístup.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na kópiu údajov, ktoré o Vás uchovávame. Taktiež môžete požiadať o aktualizáciu vašich osobných údajov alebo požiadať nás o ich zmazanie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy ohľadom ochrany osobných údajov a ochrany vášho súkromia, prosíme Vás aby ste nás urýchlene kontaktovali prostredníctvom kontaktujte nás.